Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Promujemy: zdrowy i ekologiczny styl życia

Szkoła posiada:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • pedagoga szkolnego;
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe;
 • pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
 • bibliotekę i czytelnię z Centrum Multimedialnym;
 • nowocześnie wyposażoną świetlicę z tablicą interaktywną;
 • pełnowymiarową halę sportową i przylegające do niej boiska szkolne.

Zapewnia:

 • nowoczesne metody nauczania;
 • opiekę psychologiczno - pedagogiczną;
 • dożywianie;
 • poczucie bezpieczeństwa (szkoła monitorowana) i przyjazną atmosferę;
 • liczne imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe organizowane w szkole i poza nią;

Umożliwia:

 • dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;
 • naukę języków obcych (angielskiego i niemieckiego);
 • rozwój sprawności fizycznej (możliwość uczęszczania do klasy sportowej lub na zajęcia dodatkowe  w tym wyjazdy na basen);
 • korzystanie z technologii informacyjnej;
 • udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych;
 • rozwijanie talentów wokalnych w chórze szkolnym „Uranos”;
 • udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach;
 • uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych
 • wyjazdy do teatru, kina, muzeum;
 • aktywną działalność w harcerstwie oraz wolontariacie szkolnym;