Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

19 maja – jeden z najciekawszych dni w szkole !

A wszystko za sprawą I TURNIEJU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z TERENU GMINY GĄBIN, do którego przystąpiło dziesięcioro uczniów (po pięcioro z gimnazjum w Gąbinie oraz Dobrzykowie). Po zadaniach testowych pięcioro najlepszych wykonywało czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Oczywiście wszystko pod bacznym okiem komisji, w której znaleźli się przedstawiciele: SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku (p. Łukasz Rylski),Ochotniczej Straży Pożarnej (p. Artur Goliszewski) i Komisariatu Policji w Gąbinie (p. Tomasz Król).

Oto wyniki rywalizacji (dla nas pomyślne!!!):

-I miejsce Maria Czajkowska (Gimnazjum w Gąbinie),

-II miejsce Nina Zielińska (Gimnazjum w Gąbinie),

-III miejsce Agata Ludwiczak (Gimnazjum w Dobrzykowie)

-wyróżnienia: Mikołaj Robak (Gimnazjum w Gąbinie)

     Julita Dzierbicka (Gimnazjum w Dobrzykowie).

Zmagania turniejowe dotyczyły tylko przedstawicieli gimnazjów. Pozostali uczniowie nie nudzili się w tym czasie, przeprowadzono dla nich pokazy i prelekcje. Zespół ratunkowy SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przeprowadził szkolenie dotyczącego udzielania pierwszej pomocy oraz pokazu karetki.  Prelekcję nt. zachowań w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, ataków terrorystycznych, poprowadził przedstawiciel Komisariatu Policji w Gąbinie. Wszystkie działania zwieńczył pokaz akcji ratunkowej przeprowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gąbinie.

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie gimnazjów uczestniczących w turnieju dziękują:

·         - Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń (S.A.) za ufundowanie nagród;

·        -  panu Wiesławowi Jasińskiemu, właścicielowi Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego, za pyszne pączki;

·       -  panu Krzysztofowi Chlewińskiemu , właścicielowi firmy Hatrex Import-Export, za udostępnienie samochodu, który był wykorzystany podczas akcji ratowniczej OSP;

·        - Dyrekcji Zakładu  Doskonalenia Zawodowego w Płocku za udostępnienie sprzętu medycznego do części praktycznej turnieju.

 

ZDJĘCIA