Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

"Może to ten szczególny kolor nieba 

Może to tu przeżytych tyle lat 

Może to ten pszeniczny zapach chleba 

Może to pochylone strzechy chat."

 

    Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. było niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polski. W obliczu zagrożenia ze strony zaborców ustanawiała prawa dla obywateli, znosiła liberum veto, była bezkrwawym przewrotem ustrojowym, stała się ratunkiem, nadzieją, symbolem odrodzenia dla kraju. W Polakach rozbudziła poczucie wolności, równości.

225. rocznicę jej uchwalenia gimnazjaliści uczcili uroczystym apelem "Pytasz mnie...". W partiach narratorskich, utworach lirycznych oraz piosenkach zaprezentowali ważny dla Polaków moment, przypomnieli o wartościach, jakie konstytucja wprowadzała.  

Kuba jako król niedościgniony ! 

 

ZDJĘCIA

FILM