Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Piątek, 26 czerwca 2015 r., był dla całej społeczności szkolnej dniem wyjątkowym.

Absolwenci tradycyjnie już przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom i koleżankom, nagrody książkowe, dyplomy wzorowego ucznia oraz stypendia motywacyjne  otrzymali najlepsi, a szczególnie zasłużonych trzecioklasistów obdarowano za aktywną pracę na rzecz szkoły. Listy gratulacyjne wręczył rodzicom dyrektor Zdzisław Fortuna, który obowiązki gospodarza uroczystości pełnił po raz ostatni.

Pani Anna Pietrzak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku, bardzo miłymi słowami podziękowała panu Fortunie za 15 - letnią pracę na stanowisku dyrektora gimnazjum, wszystkim za ciężką pracę w minionym roku szkolnym, a zakończyła życząc wspaniałych wakacji.

Ostatnie słowo należało do uczniów. "Kap, kap, płyną łzy..." - tak młodzież pożegnała swojego Dyrektora, "Balladę na do widzenia" zaśpiewali absolwenci, wzruszeni byli wszyscy zebrani...