Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 125 dni

ZOBACZ TAKŻE

Zaburzenia odżywiania u młodzieży gimnazjalnej

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty:

Do zadania 10 nasze gimnazjum przystąpiło w maju 2014 r. Wzięli w nim udział uczniowie klas I – III. 

        Aby przybliżyć naszym gimnazjalistom problematykę zaburzeń odżywiania przeprowadziliśmy warsztaty żywieniowe pt. „Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”(Hipokrates). Podczas naszych spotkań uczniowie pracując w grupach opracowali dzienne zapotrzebowanie młodego organizmu na poszczególne składniki, sporządzali dla siebie tygodniowy jadłospis uwzględniając zalecenia żywieniowe dla młodzieży, na podstawie informacji znajdujących się na opakowaniach produktów oceniali ich wartość odżywczą.

        W klasach I przeprowadziliśmy ankietę „Zasady zdrowego odżywiania”, w której otrzymaliśmy następujące wnioski: świadomość uczniów dotycząca zdrowej żywności z roku na rok ulega polepszeniu. Uczniowie wiedzą co to znaczy zdrowe odżywianie ale gorzej jest z zastosowaniem tej wiedzy. Nadal wśród spożywanych pokarmów dominują te, które zawierają konserwanty, regulatory, barwniki itp. Uczniowie gimnazjum to młodzież dorastająca potrzebująca zdrowej żywności a nie sztucznie produkowanych bezwartościowych produktów.

        W klasach II i III uczniowie określali wskaźnik BMI i wypełniali kwestionariusz zaburzeń odżywiania. Na podstawie wyników można stwierdzić, że u większości uczniów waga utrzymuje się w normie. Jeżeli porównujemy wyniki dziewczynek i chłopców to wśród dziewczynek nadwaga występuje częściej niż niedowaga. U chłopców jest odwrotnie. Najprawdopodobniej na te wyniki wpływa dojrzewanie, które zachodzi wcześniej u dziewczynek niż u chłopców. W ramach podsumowania zajęć warsztatowych uczniowie w grupach mieli opracować informacje nt zaburzeń odżywiania o podłożu psychicznym. Szczegółowo scharakteryzowali: anoreksję, bulimię i ortoreksję, podając przyczyny, objawy oraz leczenie.

        Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj formę", której celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 

Uzyskane efekty:

        Przeprowadzone zajęcia pozwoliły uporządkować uczniom wiedzę dotyczącą racjonalnego odżywiania, dzięki temu mogą wdrażać te zasady w życiu codziennym, zmieniając złe nawyki żywieniowe. Potrafią kontrolować wskaźnik masy ciała oraz zdiagnozować zaburzenia odżywiania o podłożu psychicznym.