Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego,

które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”,

gdzie szukać pomocy?

Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 10

Liczba uczestników 196

uczniów klas I-III

Opis realizacji zadania:

        W kwietniu 2014r. w naszym gimnazjum p. pedagog przeprowadziła we wszystkich klasach I - III konwersatorium, zgodnie z załączonym scenariuszem nr 8, pt. „Nie jesteś sama”, autorstwa p. mgr Katarzyny Kołodziejczyk.

        Na początku zajęć p. pedagog dokonała krótkiego wprowadzenia, poruszając problem samotności i odrzucenia w społeczeństwie. Następnie młodzież przytaczała sytuacje, które mogą wpłynąć na generowanie takich stanów (np. nietolerancja, zła sytuacja materialna, bezdomność, sieroctwo, inny kolor skóry itp.). W kolejnym etapie konwersatorium uczniowie podzieleni na grupy musieli odpowiedzieć na pytania: co czują osoby znajdujące się w stanie choroby, sieroctwa, czy biedy i w  jaki sposób można im pomóc?.

        Na zakończenie uczniowie w zespołach opracowali plakaty zwierające nazwę i krótki plan pracy własnego Stowarzyszenia, na rzecz pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej. Ciekawym pomysłem było zorganizowanie pomocy osobom: chorym, upośledzonym i biednym (Fundacja „Maximum pomocy”), o innym kolorze skóry (Stowarzyszenie „Palma egzotyczna”), starszym ( Fundacja „Bingo senior”), uzależnionym od narkotyków („PSPN” – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Narkomanom), dzieciom chorym (Fundacja „Słońce oświeć nas” lub Stowarzyszenie „Chce się żyć”) oraz samotnym matkom.

Ocena efektów, wnioski:

        Zajęcia pokazały, że nasi gimnazjaliści są bardzo wrażliwi na problemy innych osób. Ich aktywny udział w konwersatoriach wskazuje na to, że chcą pomagać osobom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie chętnie wypowiadali się na wskazane tematy, mieli ciekawe pomysły co do sposobu organizowania pomocy potrzebującym: samotnym, uzależnionym, starszym, wymieniali również instytucje i organizacje, które zajmują się wsparciem. 

ZDJĘCIA