Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam

Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów: 10

Liczba uczestników: 183

Czy przesłano do jury informację? (tak-nie).

        W marcu 2014r  na godzinach wychowawczych oraz zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa podjęliśmy działania zmierzające do realizacji zadania 7.

Konwersatorium prowadzone było z wykorzystaniem konspektu nr 7: „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”, autorstwa p. mgr Aleksandry Banasiewicz – Tenerowicz.

         Na początku zajęć nauczyciele wraz z uczniami w oparciu o metodę burzy mózgów podawali przykłady najczęściej stosowanych określeń wobec osób niepełnosprawnych. Okazało się, że dość często używane są zwroty, które można uznać za obraźliwe. Ta część zajęć pozwoliła zrozumieć uczniom jakie znaczenie ma nazewnictwo w kwestiach niepełnosprawności.

        W następnej części konwersatorium uczniowie podzieleni przez nauczyciela na cztery grupy musieli zdefiniować niepełnosprawność oraz wymienić i krótko scharakteryzować jej rodzaje. Ku zdziwieniu nauczycieli uczniowie bardzo chętnie przystąpili do wykonania zadania. Ich definicje szczegółowo charakteryzowały niepełnosprawność. Najczęściej wymienianym przez nich rodzajem niepełnosprawności była ruchowa i intelektualna. Odpowiednie podejście naszych podopiecznych do tematu konwersatorium, najprawdopodobniej związane jest z tym, że spora część młodzieży aktywnie uczestniczy w wolontariacie, a obcowanie z takimi osobami kształtuje odpowiednie postawy burzące stereotypy.  

        W ramach podsumowania zajęć uczniowie poznali podstawy języka migowego: alfabet, liczebniki oraz najczęściej stosowane zwroty.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

         Zajęcia pozwoliły uczniom pochylić się nad kwestią niepełnosprawności,  z czego ona wynika, w jakim stopniu utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Uzmysłowiły również, że osoby niepełnosprawne są wśród nas i mają takie same prawa jak  i pełnosprawni, a naszym zadaniem jest im pomagać i podjąć działania zmierzające do  „integracji ich świata z naszym”. 

ZDJĘCIA