Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie,

jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"?

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów: 6

Liczba uczestników: 125

        W marcu 2014r. na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia poświęcone grupom podwórkowym z wykorzystaniem: konspektu „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki"?, autorstwa p. mgr Katarzyny Kołodziejczyk oraz prezentacji multimedialnej zawierającej opisy i zdjęcia poszczególnych subkultur.

        Na początku zajęć uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda z nich miała scharakteryzować wybraną grupę podwórkową (kiboli, blokersów, dresiarzy) oraz określić zagrożenia płynące z ich funkcjonowania. Efekty pracy zostały przedstawione na forum klasy. Wypowiedzi uczniów uzupełniali nauczyciele prowadzący zajęcia. Młodzież wymieniała zachowania agresywne oraz kontakt z używkami jako najczęstsze i najpoważniejsze zagrożenia związane z oddziaływaniem grup podwórkowych.

        W kolejnym etapie zajęć uczniowie w oparciu o metodę drzewa decyzyjnego mieli za zadanie ustalić jakie decyzje podjęliby w sytuacji zagrożenia „wciągnięcia” do grupy podwórkowej, wpisując cele i wartości, pozytywne i negatywne skutki „bycia” w danej subkulturze. Zastanawiali się również nad tym, w jaki sposób bronić się przed wciągnięciem do paczki?.

        Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie z nauczycielami dokonali podsumowania odpowiadając na pytania: Czy potrafię obiektywnie ocenić to, co się wokół mnie dzieje? W jaki sposób grupa wpływa na moje życie?.  Poruszyli również kwestię „myślenia grupowego” kształtującego zachowania w paczkach podwórkowych. Takie myślenie zachęca do podejmowania skrajnego ryzyka oraz rozwija stereotypowe spostrzeganie wroga, jako słabszego, gorszego, złego oraz jako głupszego. Wymieniali również czynniki wpływające na wstępowanie młodzieży do nieformalnych grup (takie jak: patologia rodzinna, bieda, przestępczość nieletnich, uzależnienia, utrata poczucia sensu życia itp.). Opowiadali o osobach, które w ich najbliższym otoczeniu podlegały naciskom takich subkultur.

Wnioski, ocena zadania uwagi:

        Zajęcia przybliżyły uczniom problemy związane z funkcjonowaniem grup podwórkowych, a przede wszystkim zagrożenia związane z ich z oddziaływaniem na jednostkę. Dzięki lekcjom młodzież dowiedziała się w jaki sposób należy reagować aby nie zostać wcielonym w szeregi blokersów, dresiarzy, czy kiboli.

ZDJĘCIA