Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Termin egzaminów:

  • 19 kwietnia 2017 r. (środa) - część humanistyczna

 (historia i wiedza o społeczeństwie godz.: 9:00 - 60 min.; język polski godz.: 11:00 - 90 min.)

  • 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) - część matematyczno - przyrodnicza

             (przedmioty przyrodnicze godz.: 9:00 - 60 min.; matematyka godz.: 11:00 - 90 min.)

  • 21 kwietnia 2017 r. (piątek) - część języków obcych

         (poziom podstawowy godz.: 9:00 - 60 min.; poziom rozszerzony godz.: 11:00 - 60 min.)

 

! Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony.