Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?

(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)

          Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …? 24

Przesłano do jury 10 prac / tak / nie.

        W grudniu 2013r. przed przystąpieniem do realizacji działań zaplanowanych w ramach zadania 2 wychowawcy klas przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcję wprowadzającą do zagadnień objętych konkursem „Co powinno się zmienić …?”, wykorzystując konspekt nr 2, opracowany przez mgr Aleksandrę Banasiewicz – Tenerowicz.

        Podczas zajęć uczniowie podzieleni na grupy o podobnej liczebności musieli uzupełnić po jednej tabeli. Każda grupa opisała relacje, jakie można zaobserwować między różnymi osobami, w zależności od sytuacji oraz miejsca. Następnie wygenerowała pomysły zmiany zachowań ludzkich, które mogłyby wpłynąć na poprawę relacji. Wyniki końcowe pracy zostały przedstawione na forum klasy.

 

    

          Następnie uczniowie podjęli dyskusję na temat tego, co może powodować trudności w porozumiewaniu się oraz co może wpłynąć na pogorszenie relacji. 

          Kolejnym zagadnieniem omawianym na lekcji była komunikacja werbalna i niewerbalna. W oparciu o film uczniowie musieli podać przykłady oraz znaczenie poszczególnych rodzajów komunikacji.

          Po przeprowadzonych lekcjach przygotowawczych przystąpiliśmy do opracowania regulaminu konkursu.

 

Regulamin konkursu

 

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie- uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

 

2. Celem konkursu jest uświadomienie uczniom podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństwa oraz wpływu różnych zachowań na relacje panujące miedzy ludźmi.

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum.

 

4. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach w jednej z dwóch kategorii:

a.praca plastyczna,

b.wypracowanie.

 

4. Uczestnicy konkursu opracowane prace plastyczne lub wypracowania zgodne z tematyką konkursu, składają u odpowiedzialnych za zadanie nauczycieli w terminie do 20. grudnia 2013r.

 

5. Ze wszystkich prac jury wybierze 10 najlepszych, których autorzy otrzymają dyplomy.

 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia.

 

 

 

          Spośród wszystkich otrzymanych prac komisja konkursu wybrała 10 najciekawszych i sporządziła protokół. Wybrane prace przesłano do jury konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń.

 

 

 

                                                                                                                                          Załącznik

                                                                                                                                                                         Do regulaminu konkursu:

                                                                                 Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,

                                                                                                                                                       by poprawić relacje między ludźmi?

                   

 

 

PROTOKÓŁ SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ

(Gimnazjum klasy I-III)

 

1. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie,

Adres szkoły:  Al. Jana Pawła II, nr 16, 09-530 Gąbin,

 

2. Skład Komisji Konkursowej:

 

              Przewodniczący    1. mgr Beata Żółtowska

              Członek                 2. mgr Wioletta Marciniak

              Członek                 3. mgr Edyta Szcześniak

 

3. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu   24

 

4. Decyzja Komisji Konkursowej:

Komisja na posiedzeniu zamkniętym, w dniu  7. stycznia 2014r.  dokonała oceny prac.

Nazwiska osób prac zwycięskich w kategorii:

a. praca plastyczna

I miejsce      - Bartek Kiempiński  i Wiktoria Kiełbasa

II miejsce     - Natalia Bluszcz Natalia

III miejsce    - Klaudia Osmolak  i Kinga Balcerzak

Wyróżnienia - Alicja Bedyk  i Weronika Dolecka

                     - Katarzyna Drozdowska

                     - Marta Szcześniak

 

b. wypracowanie

I miejsce      - Hubert Szaliński

II miejsce     - Kacper Paweł Kłys

III miejsce    - Damian Słowikowski

Wyróżnienie - Sara Żakieta  i Aleksandra Rzepecka

 

 

5. Podpisy Członków Komisji Konkursowej:

 

 

1)      ………………………………………..

 

2)      …………………………………………

 

3)      …………………………………………

 

 

Ocena efektów, wnioski oraz spostrzeżenia.

       Uczniowie bardzo chętnie pracowali w grupach podczas lekcji przygotowawczej do konkursu, a osoby bardziej zainteresowane tematyką wzięły udział w konkursie.

        Prace konkursowe zawierały przykłady zmian zachowań, które mogą wpłynąć na poprawę relacji między różnymi osobami. Dla większości gimnazjalistów ważne jest kształtowanie pozytywnych relacji zarówno w szkole, domu oraz miejscowości w której mieszkają.

      

    

 

       Udział w konkursie dał uczniom możliwość przedstawienia swojej wizji i drogi zmian, które mogą wpłynąć na lepsze zrozumienie, miłą atmosferę, poszanowanie godności. Uzmysłowił im, że mają wpływ na to co dzieje się w ich otoczeniu oraz że swoim postępowaniem wpływają na relacje i postrzeganie innych osób.  

       W niektórych klasach powyższa tematyka kontynuowana była na kolejnych lekcjach godzin wychowawczych, w szczególności w tych, w których zauważono wcześniej niepożądane zachowania.