Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić ?

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić ? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 10

Liczba uczestników 187   

Czy przesłano do jury informację? Tak

        Do realizacji zadania 5. wychowawcy klas przystąpili w lutym 2014 r.  Konserwatoria zostały przeprowadzone z wykorzystaniem konspektu nr 5 opracowanego przez mgr Katarzynę Kołodziejczyk, pt.: „Tytoń, narkotyki, dopalacze -  jak się przed tym bronić?”, uzupełniony o ćwiczenie (punkt widzenia osoby namawianej, namawiającej oraz obserwatora- w załączniku). Niektórzy nauczyciele zmodyfikowali przygotowany scenariusz, poruszając również problem alkoholu i uwzględniając konsekwencje wyborów   i zachowań.

Na początku zajęć została przeprowadzona debata, w której uczniowie musieli podać argumenty „za” i „przeciw”. Wypowiadali się z  ogromnym  zaangażowaniem , co świadczyło  o tym , że  temat  wzbudził  wiele  emocji, a  co  za  tym  idzie  spotykają się  z  problemem  narkotyków , dopalaczy i tytoniu w  życiu  codziennym. Debata była wprowadzeniem do dalszej dyskusji. Szczególnie bardzo entuzjastycznie podchodzili do problemu pojawiania się alkoholu i substancji psychoaktywnych podczas imprez. Dyskutowali na temat, w jaki sposób można zorganizować imprezę, aby ją wzbogacić na tyle, by używki stały się mniej ciekawe.

Celem rozmowy z  uczniami stało się  również  uświadomienie  faktu, że  bardzo   krótka  jest  droga  do  uzależnienia,  w  związku  z  czym  należy bronić się przed tzw. ,,spróbowaniem” i  okazać  takie  cechy  charakteru jak  asertywność , silna  wola, zdecydowanie.

Najwięcej emocji  dostarczyło  uczniom odgrywanie   scenek odzwierciedlających  sytuacje, w  których uczniowie  namawiani są  do  palenia  papierosów. Następnie  omówione  zostały postawy  obserwatora, osoby  namawianej i  namawiającej . Pozwoliło to odpowiedzieć  na pytanie, jak  skutecznie  obronić się przed  używkami. Uczniowie proponowali swoje  rozwiązania.

  

W jednej z klas III lekcję zakończono projekcją fragmentu filmu ,,Most” z 2003r. (William Zabka scenariusz i Bobby Garabediana reżyseria i scenariusz ). Film uświadamiał uczniom, że postawa asertywna wobec nałogów na pewno jest trudna, ale w stosunku do wyboru, przed jakim stanął bohater ww. filmu,  jest łatwiejsza i powinni mieć odwagę, żeby powiedzieć ,,NIE”.

 

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

       Dzięki lekcji wzrosła świadomość w zakresie uzależnień i ich zgubnego wpływu na organizm człowieka. Gimnazjaliści potrafili uzasadnić potrzebę walki z nałogiem. Podczas dyskusji poruszyli problem asertywności wobec nakłaniających, ale także wyboru, przed którym niejednokrotnie staje człowiek.