Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

Apel podsumowujący I semestr

Na spotkaniu podsumowującym pracę w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013 / 14  dyrektor Zdzisław Fortuna w zestawieniach statystycznych podał informacje dotyczące wyników w nauce, zachowaniu i frekwencji. Wicedyrektor Anna Sawicka omówiła osiągnięcia w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Uczniów wyróżniających się nagrodzono dyplomami. Wręczono też ,,DYPLOMY WZOROWEGO UCZNIA” i podziękowania za promowanie szkoły na konferencji podsumowującej projekt MaLiNaS. Sześć gimnazjalistek otrzymało stypendium motywacyjne. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym !!!

ZDJĘCIA