Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Zasady udzielania pierwszej pomocy

17. stycznia 2013r. przeprowadzono pogadankę i warsztaty dotyczące pierwszej pomocy. Zrealizowali je ratownicy medyczni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

           Podczas zajęć przybliżono uczniom zagadnienia dotyczące czynności wykonywanych w ramach łańcucha ratunkowego. Szczegółowo przestawiono informacje na temat organizacji miejsca wypadku oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

           Uczniowie zapoznali się z zasadami postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 

ZDJĘCIA