Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 120 dni

ZOBACZ TAKŻE

Szkolne Koło Biologa

Szkolne Koło Biologiczne w naszym gimnazjum funkcjonuje od 2006 roku pod opieką p. mgr Edyty Szcześniak. Praca na zajęciach koła biologicznego polega na analizie wielu zagadnień dotyczących życia organizmów. Podczas organizowanych spotkań uczniowie zdobywają wiedzę w sposób praktyczny i uczą się logicznego myślenia. Powtarzają wiadomości zdobyte na lekcjach biologii oraz poszerzają wiadomości o nowe zaganiania wykraczające poza program nauczania. Nabywają umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz dokonują obserwacji mikroskopowych. Uczą się korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym praca z programami i filmami edukacyjnymi, ćwiczeniami interaktywnymi i Internetem. Przygotowują się do różnorodnych kampanii, konkursów, projektów organizowanych przez LOP, RCEE i PSSE w Płocku. Działają na rzecz ochrony środowiska uczestnicząc m.in. w projekcie puste.com.pl oraz akcji ekoszkoły.

GALERIA ZDJĘĆ