Jest godzina

Do końca roku szkolnego pozostało: 122 dni

ZOBACZ TAKŻE

HISTORIA SZKOŁY

    Gimnazjum w Gąbinie powstało w związku z reformą oświaty w 1999 r.  Funkcję dyrektora powierzono wówczas p. Annie Gołdyn. Rok później stanowisko to objął p. Zdzisław Fortuna, który na wicedyrektora szkoły  powołał w roku 2001 p. Annę Sawicką.

  Razem przez kilka lat przygotowywali szkołę do najważniejszej decyzji – do wyboru patrona. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli jednoznacznie wskazały osobę Jana Pawła II. Dnia 15 grudnia 2005 r. Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła uchwałę o nadaniu imienia, następnie dekret w tej sprawie wydał Jego Ekscelencja Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Wielgus Biskup Płocki.

    Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru  miało miejsce 1 czerwca 2006 r.  O godz. 10:00 w kościele św. Mikołaja zgromadzili się zaproszeni goście, reprezentanci władz samorządowych, wojewódzkich, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, orkiestra OSP, poczty sztandarowe z pobliskich szkół oraz liczni parafianie. Po mszy św. wszyscy zebrani przemaszerowali do hali sportowej przy Gimnazjum. Poczet składający się z  przedstawicieli rodziców: p. Elżbiety Berlińskiej, p. Grażyny Zwierzchowskiej oraz p. Krzysztofa Chlewińskiego przekazał sztandar na ręce dyrektora gimnazjum p. Zdzisława Fortuny. Z rąk dyrektora sztandar otrzymali uczniowie klas III wchodzący w skład pierwszego pocztu sztandarowego szkoły. W dalszej części uroczystości wręczono nagrody w konkursie literackim i plastycznym, widzowie wysłuchali montażu poetycko – muzycznego w wykonaniu uczniów. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych i serdecznych słów. Nadaniu imienia towarzyszyła wystawa fotografii pana Jana Waćkowskiego „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski” oraz otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci Patrona Szkoły.